Przemysł i przetwórstwo mięsne

Opis branży

Działalność podmiotów sektora mięsnego to konieczność koordynacji całego łańcucha zdarzeń gospodarczych, począwszy o zakupu półproduktów, poprzez ich przetworzenie aż do dostawy gotowego produktu do konsumenta. Cały ten łańcuch obwarowany jest restrykcyjnymi ale też nieprecyzyjnymi i ciągle zmieniającymi się regulacjami prawnymi, których biegła znajomość

jest niezbędna dla ograniczenia ryzyka prowadzenia biznesu. Prawnicy Kancelarii posiadają duże doświadczenie w doradztwie obejmującym cały łańcuch produkcyjny i transportowy, w tym w kwestiach związanych z outsourcingiem usług, HACCP.

Usługi
Oferujemy:
Doradztwo w zakresie przepisów regulujących bezpieczeństwo żywności i żywienia+

Wytworzenie gotowego produktu wymaga spełnienia szeregu rygorystycznych norm dotyczących składu wyrobów, sposobu ich produkcji (w tym wymagań weterynaryjnych) oraz ich etykietowania. We wszystkich tych elementach dysponujemy bogatym doświadczeniem obejmującym również prowadzenie sporów z kontrahentami oraz reprezentacją producenta w postępowaniach administracyjnych przed organami ochrony konkurencji oraz sądowo-administracyjnych w sprawach z zakresu jakości artykułów rolno-spożywczych. Skutecznie wspieramy naszych Klientów również w sporach z konsumentami.


Doradztwo w zakresie umów+

Działalność w sektorze spożywczym w dużej mierze oparta jest na takim ułożeniu stosunków z dostawcami i odbiorcami, aby uczynić biznes zyskownym nie tylko „na papierze”, ale wraz z partnerami biznesowymi zminimalizować ryzyko pojawienia się sporu (np. „opłaty półkowe”) oraz sprostać rosnącym wymaganiom ustawodawcy, również unijnego. Ustawodawcy wkraczającego w sferę, która jeszcze niedawno pozostawała domeną wyłącznie prawa prywatnego. Kancelaria posiada bogate doświadczenie w negocjowaniu umów z dużymi sieciami handlowymi oraz w doradztwie związanym z zabezpieczeniem interesów naszych Klientów na etapie wykonania tych umów. Nie są nam obce zagadnienia związane z „opłatami półkowymi” oraz opiniowanie praktyk ograniczających konkurencję stosowanych przez konkurentów.


Doradztwo w zakresie dystrybucji produktów+

Wytworzenie produkt a prawidłowe i szybkie wprowadzenie go na rynek to dwa różne zagadnienia, których właściwa koordynacja nie jest na rynku oczywista. Kancelaria posiada bogatą praktykę w zakresie doradztwa obejmującego dystrybucję produktów, tworzenia sieci handlowych. Nasze doświadczenie obejmuje również pozyskanie i utrzymania bazy lokalowej dla prowadzonego biznesu (sieć sklepów z ponad 200 lokalizacjami w Polsce), w tym zagadnienia związane z procesami inwestycyjnymi.


Transport+

Podmioty branży spożywczej funkcjonują w symbiozie z firmami przewozowymi. Wzajemna współpraca napotyka jednak na szereg problemów wynikających chociażby z uczestnictwa w transporcie szeregu podmiotów pośredniczących. Z powodzeniem reprezentujemy interesy naszych Klientów w sporach, w których zachodzi konieczność rozgraniczenia zakresu odpowiedzialności nadawcy towaru, przewoźników (często kilku) oraz ubezpieczycieli każdej ze stron sporu.


Zespół zajmujący się specjalizacją:

Piotr Bieniek
radca prawny
Jarosław Ostrowski
radca prawny