Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Obszary praktyk

Prawo pracy jest nierozerwalnie związane z działalnością gospodarczą. Jego znajomość jest niezbędna przy rozpoczynaniu, prowadzeniu i kończeniu biznesu. Umiejętna polityka kadrowa, wspierana od strony prawnej przez doświadczonego partnera, umożliwia szybszy rozwój przedsiębiorstwa. Klienci, których wspomagamy w tym obszarze,

reprezentują niemal wszystkie branże. Możemy śmiało powiedzieć, że przez niespełna 20 lat, rozważyliśmy każdy problem, który zaistniał w prawie pracy czy ubezpieczeniach społecznych.

Usługi
Oferujemy:
Bieżące konsultacje oraz szczegółowe ekspertyzy prawne+

Wspieramy Klientów w sprawach pracowniczych i ubezpieczeniowych. Zagadnienia niecierpiące zwłoki staramy się rozwiązywać podczas telefonicznej lub e-mailowej porady prawnej. Przy skomplikowanych kwestiach, przygotowujemy wszechstronne opinie prawne, starając się zarekomendować najlepsze dla Klienta rozwiązanie.


Projekty umów i innych oświadczeń woli: o pracę, o powierzenie mienia, o zakazie konkurencji w trakcie i po ustaniu stosunku pracy oraz dokumentację w zakresie zmiany i rozwiązania umowy o pracę+

Prowadzenie biznesu to konieczność zadbania o organizację pracy, jak również zabezpieczenie interesów gospodarczych po zakończeniu stosunku pracy. Pomagamy w przygotowaniu odpowiednich dokumentów pracowniczych, co w znacznej mierze ułatwia pracę działów HR. Z uwagi na rozwój różnych form zatrudnienia, proponujemy również współpracę przy konstruowaniu dokumentacji kształtującej najbardziej optymalne modele współpracy.


Sporządzanie i opiniowanie projektów regulaminów: pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwolnień grupowych czy rozliczania podróży służbowych+

Akty wewnętrzne prawa pracy to przepisy podlegające szczególnym regulacjom. Od właściwego ich skonstruowania i wprowadzenia w życie zależy sprawne funkcjonowanie organizacji.


Reprezentację pracodawców w relacjach ze związkami zawodowymi, w sporach zbiorowych oraz przy restrukturyzacjach+

Organizacje pracowników są nieodłącznym elementem każdej struktury. Posiadamy szerokie doświadczenia związane ze wspieraniem pracodawców w relacjach ze związkami zawodowymi, które obejmuje przygotowywanie korespondencji, uczestnictwo w negocjacjach oraz opracowywanie strategii w relacjach między zarządami a związkami zawodowymi. Dzięki wspomaganiu naszych kluczowych Klientów w procesach wewnątrzorganizacyjnych, posiadamy szerokie doświadczenie w prowadzeniu restrukturyzacji zatrudnienia.


Reprezentację Klientów w postępowaniu mediacyjnym i sądowym w sprawach dotyczących szeroko rozumianego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych+

Doskonale zdajemy sobie sprawę, że rozwiązanie umowy o pracę niejednokrotnie odczuwane jest przez strony prawie jak orzeczenie rozwodu pomiędzy małżonkami. Złożenie oświadczenia w zakresie zakończenia stosunku pracy niejednokrotnie rozpoczyna lawinę roszczeń o nadgodziny, mobbing, dyskryminację. Czasem pojawia się naruszanie zakazu konkurencji. W prowadzeniu wszelkich powyższych spraw posiadamy wieloletnie doświadczenie.


Specjalistyczne audyty+

Kompleksowy audyt pozwala wychwycić i wyeliminować ryzyka w przedsiębiorstwie pracodawcy, ocenić potencjalne zagrożenia i konieczność wdrożenia właściwych procedur. W ramach prowadzonego badania skupiamy naszą uwagę również na ocenie zabezpieczenia istotnych interesów pracodawcy, w szczególności zagadnień dotyczących tajemnicy przedsiębiorstwa i nieuczciwej konkurencji.


Zespół zajmujący się specjalizacją:

Izabela Błaszkiewicz
radca prawny
Joanna Pinkowska
radca prawny
Sylwia Benc
radca prawny
Agnieszka Bieniek
radca prawny
Marta Bednarek
adwokat
Aleksandra Wolanin
aplikant radcowski