Monitoring znaków towarowych

Obszary praktyk

Czy są Państwo właścicielami znaków towarowych? Jeśli tak - czas rozpocząć ich monitoring! Kancelaria oferuje nowatorską metodę gwarantującą maksymalne zabezpieczenie praw do znaków towarowych. Pozwala na wychwycenie zgłoszeń i rejestracji konkurencyjnych oznaczeń, to znaczy znaków identycznych lub podobnych do Państwa znaków towarowych, na wczesnym etapie - jeszcze przed utrwaleniem nowego znaku towarowego na rynku. Wspomniane działania pozwalają na eliminację ryzyka konfuzji wśród klientów oraz maksymalne zabezpieczenie Państwa praw, w tym przed degradacją oznaczenia.

Monitorowanie zgłoszeń i rejestracji znaków towarowych stało się konieczne z uwagi na przebieg procedury rejestracji znaków towarowych. Obecnie Urząd Patentowy RP lub Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej bada czy zgłoszone znaki pozostają w kolizji ze znakami wcześniejszymi jedynie na sprzeciw uprawnionego z tytułu wcześniejszego znaku lub prawa, zgłoszony w nieprzywracanym terminie 3 miesięcy od dnia publikacji zgłoszenia znaku. W związku z czym, weryfikacja zgłoszeń podobnych lub identycznych znaków towarowych spoczywa wyłącznie na właścicielu wcześniejszego znaku towarowego.

Nie mają Państwo czasu na przeglądnie rejestrów i biuletynów urzędów lub nie posiadają Państwo odpowiedniej wiedzy pozwalającej na ocenę stopnia kolizyjności oznaczeń? Kancelaria przygotowała dla Państwa usługę monitoringu zgłoszeń i rejestracji znaków towarowych dokonywanych w Urzędzie Patentowym RP lub Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.

CENNIK USŁUG - Monitoring zgłoszeń znaków towarowych w UPRP i EUIPO (opłata miesięczna netto przy podpisaniu umowy na monitoring znaków towarowych na okres minimum roku): pakiet srebrny (do 5 znaków) - 85 zł / znak, pakiet złoty (od 6 do 15 znaków) - 75 zł / znak, pakiet platynowy (od 16 do 30) - 50 zł za znak. Opłata obejmuje monitoring maksymalnie trzech klas towarowych dla których przeznaczony jest znak towarowy. Za każdą dodatkową klasę obowiązuje dopłata w wysokości 25 % stawki za znak.”

Usługi
Oferujemy:
Na czym polega usługa monitoringu znaków towarowych?+

Usługa monitoringu obejmuje monitorowanie dokonywanych przez osoby trzecie zgłoszeń i rejestracji znaków towarowych mogących naruszać prawa ochronne na monitorowane znaki towarowe.


Zakres usług monitoringu+

Monitoring dotyczy krajowych i unijnych znaków towarowych słownych lub słowno-graficznych.


Comiesięczny raport z monitoringu+

W ramach usługi Klient otrzymuje comiesięczny raport ze wskazaniem ujawnionych znaków kolizyjnych, oceną ryzyka wprowadzenia w błąd i informacją o terminach złożenia sprzeciwów lub wniosków o unieważnienie znaków towarowych.


Ocena stopnia kolizyjności oznaczeń+

Ocena znaków dokonywana jest przez prawników z bogatym doświadczeniem w sprawach własności przemysłowej i zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.


Prowadzenie postępowania sprzeciwowego lub o unieważnienie znaku towarowego+

W przypadku ujawnienia w raporcie znaków kolizyjnych, Kancelaria może prowadzić postępowanie sprzeciwowe lub o unieważnienie znaków towarowy.


Załączniki
Dokumenty do pobrania:

Zespół zajmujący się specjalizacją:

Joanna Skrzeczkowska
radca prawny
Weronika Miler
aplikant adwokacki
Bartosz Wojtaczka
konsultant
Agnieszka Frączkowska
konsultant