Prawo własności przemysłowej i konkurencji

Obszary praktyk

Kancelaria oferuje kompleksowe usługi z zakresu prawa własności przemysłowej i konkurencji, zajmując się przede wszystkim postępowaniami w celu zapewnienia ochrony znaków towarowych, w tym prowadzenie procedury rejestracyjnej oznaczeń, badanie ich zdolności rejestracyjnej, monitoring znaków towarowych

oraz reprezentacji w sporach sądowych, jak również przed Urzędem Patentowym RP i EUIPO, w zakresie naruszenia praw ochronnych do znaków towarowych, postępowaniach sprzeciwowych i o unieważnienie znaków towarowych.

Usługi
Oferujemy:
weryfikację zgłoszeń i rejestrację znaków towarowych oraz ich monitoring, w celu ujawnienia zgłoszonych lub zarejestrowanych znaków towarowych zagrażających oznaczeniom Klienta+


monitorowanie praw własności przemysłowej z punktu widzenia terminów ich ochrony i opłat+


przygotowywanie zgłoszeń znaków towarowych i reprezentację w postępowaniu zgłoszeniowym+


reprezentację w sporach sądowych i pozasądowych+


przygotowywanie, analizowanie i negocjowanie umów+


opracowywanie regulaminów przyjmowania projektów racjonalizatorskich i wynagradzania ich twórców+


pomoc prawną w sprawach związanych z tajemnicą przedsiębiorstwa+


pomoc i doradztwo prawne w postępowaniach przed organami celnymi, dotyczących zatrzymania na granicy towarów podrabianych+


pomoc prawną i reprezentację w postępowaniach o rejestrację i ochronę domen internetowych, w tym przed sądami polubownymi d/s domen internetowych+


przeprowadzanie audytów z zakresu praw własności przemysłowej, konkurencji, domen, prawa firmowego, praw do produktów leczniczych+


szkolenia i seminaria+


Zespół zajmujący się specjalizacją:

Joanna Skrzeczkowska
radca prawny
Weronika Miler
aplikant adwokacki
Bartosz Wojtaczka
konsultant
Agnieszka Frączkowska
konsultant