Prawo własności intelektualnej i dóbr niematerialnych

Obszary praktyk

Kancelaria zajmuje się bieżącym doradztwem z zakresu prawa własności intelektualnej i dóbr niematerialnych, specjalizując się przede wszystkim w ochronie prawa autorskiego i praw pokrewnych we wszystkich branżach, w tym w informatycznej i mody, jak również szeroko rozumianą ochroną dóbr osobistych i danych osobowych.

Ponadto, nasi prawnicy prowadzą bieżącą obsługę w zakresie prawa prasowego, zarówno w prasie drukowanej, jak i elektronicznej oraz prawa reklamy.

Usługi
Oferujemy:
przygotowywanie, analizowanie i negocjowanie umów dotyczących praw autorskich i pokrewnych+

W naszej praktyce najczęściej mamy do czynienia z umowami o przeniesienie praw, licencyjnymi, wydawniczymi, fonograficznymi, na produkcję i rozpowszechnianie filmu, na opracowanie i korzystanie z programu komputerowego, o przeprowadzenie kampanii reklamowej, o wykonanie serwisu internetowego, o prace projektowe w budownictwie, o produkcję programów radiowych i telewizyjnych, umów koncertowych, merchandisingu.


opracowywanie regulaminów świadczenia usług elektronicznych+


pomoc prawną w usuwaniu bezprawnych wpisów i treści w Internecie+


pomoc i doradztwo prawne w postępowaniach przed organami celnymi+

Specjalizujemy się w sprawach dotyczących zatrzymania na granicy towarów pirackich i podrobionych, w tym przygotowywanie wniosków do organów celnych o podjęcie działań w tym przedmiocie.


doradztwo prawne w relacjach pomiędzy twórcami/artystami a organizacjami zbiorowego zarządzania i użytkownikami oraz w relacjach pomiędzy użytkownikami a organizacjami zbiorowego zarządzania+


udzielanie porad i wyjaśnień w zakresie zagadnień dotyczących prawa prasowego+

W szczególności udzielamy pomocy w przedmiocie praw i obowiązków dziennikarza, granic wolności prasy, sprostowań, komunikatów i ogłoszeń, odpowiedzialności za naruszenie prawa materiałem prasowym oraz reklamy i sponsoringu.


przeprowadzanie audytów wewnętrznych, a także w ramach due diligence z zakresu prawa autorskiego, praw pokrewnych, baz danych, dóbr osobistych i danych osobowych+


szkolenia i seminaria z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych, dóbr osobistych, baz danych, danych osobowych, prawa prasowego, reklamy i sponsoringu+


reprezentację w sporach sądowych i pozasądowych+


Zespół zajmujący się specjalizacją:

Joanna Skrzeczkowska
radca prawny
Weronika Miler
aplikant adwokacki
Bartosz Wojtaczka
konsultant
Agnieszka Frączkowska
konsultant