Przestępstwa Urzędnicze

Obszary praktyk

Urzędnicy w swojej pracy są kontrolowali przez szereg organów i instytucji, począwszy od kontroli wewnętrznej, przez instytucje zewnętrzne takie jak Regionalne Izby Obrachunkowe, Urzędy Kontroli Skarbowej, Najwyższą Izbę Kontroli, na prokuraturze i Centralnym Biurze Antykorupcyjnym kończąc.

Organy kontrolne niejednokrotnie odmiennie interpretują zarówno powstałe sytuacje jak i przepisy prawa, co bez wątpienia ma związek z ilością i częstymi zmianami tych ostatnich. Znając specyfikę pracy urzędniczej, jesteśmy w stanie zapewnić ochronę w trakcie postępowań kontrolnych jak i podczas ewentualnego postępowania karnego.

Usługi
Oferujemy:
Przygotowywanie pisemnych wyjaśnień dla organów kontrolnych+


Składanie zastrzeżeń do wniosków pokontrolnych+


Reprezentację w postępowaniach karnych+


Zespół zajmujący się specjalizacją:

Weronika Miler
aplikant adwokacki