Prawo Farmaceutyczne

Obszary praktyk

W branżę farmaceutyczną wpisana jest innowacyjność oraz inwestycje w badania i rozwój. Prawo farmaceutyczne jest dziedziną niezwykle skomplikowaną, niejednoznaczną, sprawiającą nieustanne problemy interpretacyjne. Ilość przepisów, z którymi przedsiębiorstwa z tej branży muszą się mierzyć każdego dnia, rozbieżność występujących interpretacji i wykładni powodują, że profesjonalna pomoc prawna staje się niezbędna.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, Kancelaria oferuje szeroki zakres usług związanych z refundacją oraz reklamą produktów leczniczych, badaniami klinicznymi, procedurami związanymi z dopuszczeniem do obrotu, wymaganiami stawianymi przedsiębiorcom zajmującym się obrotem hurtowym jak i detalicznym.

Usługi
Oferujemy:
udział w przygotowywaniu, a następnie negocjowaniu umów z zakresu dostawy produktów farmaceutycznych, umów dystrybucyjnych i marketingowych+


pomoc w zakresie uzyskiwania zezwoleń na wytwarzanie i pozwoleń na wprowadzenie do obrotu+


przygotowywanie odpowiedzi na pisma i wezwania od organów Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej+


przygotowywanie opinii w zakresie zgodności reklamy z przepisami prawa farmaceutycznego, w tym w szczególności doradztwo w zakresie tworzenia kampanii reklamowych skierowanych zarówno do profesjonalistów z dziedziny farmacji i medycyny jak i publicznej wi+


wsparcie merytoryczne przy projektowaniu i wprowadzaniu mechanizmów prawnych związanych z importem równoległym+


obsługa procesu uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie apteki oraz hurtowni farmaceutycznej+


sporządzanie skarg na decyzje organów zarówno do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego jak i do Naczelnego Sądu Administracyjnego+


Zespół zajmujący się specjalizacją:

Magdalena Błaszczyk
radca prawny
Emilia Florek
radca prawny
Marta Bednarek
adwokat