Prawo Bankowe

Obszary praktyk

Instytucje finansowe i banki pełnią istotną rolę w rozwoju gospodarki oraz gwarantują bezpieczeństwo funkcjonowania systemu finansowego. Zespół Prawa Bankowego, dzięki wieloletniej obsłudze podmiotów z tego sektora, posiada praktyczną znajomość zagadnień związanych z każdym aspektem ich działalności.

Nasze doświadczenie obejmuje zarówno obsługę banków, jak i wsparcie na rzecz ich klientów – zarówno osób fizycznych jak i osób prawnych.

Usługi
Oferujemy:
Bieżące konsultacje prawne+

Udzielamy bieżących konsultacji w zakresie szeroko rozumianej działalności bankowej. Opiniujemy dokumentację przeznaczoną dla podmiotów współpracujących z bankami, zarówno w obrocie konsumenckim, jak i z udziałem przedsiębiorców. Analizujemy oraz redagujemy wewnętrzną dokumentację banków oraz wzorce umowne, pod kątem zagrożeń dla Klienta, w szczególności, w zakresie klauzul niedozwolonych.


Usługi doradcze+

Istotną rolę w praktyce działalności Kancelarii odgrywa doradztwo prawne. Nasze usługi świadczymy zarówno w obszarze legislacyjnym (m.in. poprzez konsultowanie projektów regulacji dotyczących bankowości), jak i w obszarze regulacyjnym, także podczas implementacji uchwał, zaleceń i rekomendacji regulatorów, w tym w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego. Ponadto świadczymy usługi doradcze na rzecz klientów banków w zakresie pozyskania finansowania oraz ustanawianiu zabezpieczeń.


Wspomagamy windykacjęroszczeń+

Wsparcie profesjonalisty w zakresie windykacji pozwala na szybkie i efektywne prowadzenie negocjacji z kontrahentem, jak i – w razie potrzeby - uzyskanie tytułu wykonawczego. Reprezentujemy naszych Klientów na etapie przedegzekucyjnym, sądowym, egzekucyjnym, podczas zabezpieczania wierzytelności bankowych, jak również przy negocjowaniu warunków zabezpieczenia i spłaty zadłużenia. Wspieramy ich również w obrocie wierzytelnościami.


Przeprowadzamy procesy tworzenia, łączenia oraz restrukturyzacji banków+

Pomoc doświadczonego Partnera w skomplikowanych procedurach towarzyszącym tworzeniu, przekształceniom i restrukturyzacji banków, trudno przecenić. Nasza Kancelaria posiada w tym zakresie szeroką praktykę. Ponadto świadczyliśmy usługi prawne na rzecz banków spółdzielczych związanych z dążeniem do uzyskania statusu prawnego banku funkcjonującego poza zrzeszeniem oraz w związku z funkcjonowaniem banków w ramach struktury IPS.


Zespół zajmujący się specjalizacją:

Paweł Cioban
radca prawny
Magdalena Grabarska
radca prawny
Mateusz Gawryś
radca prawny