Branża IT

Opis branży

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę podmiotów z branży IT związaną z przygotowaniem, negocjowaniem oraz opiniowaniem umów wdrożeniowych, umów licencyjnych na oprogramowanie, umów gwarancyjnych i serwisowych, których przedmiotem jest wprowadzenie systemów informatycznych, dostawa i instalacja oprogramowania, sprzętu informatycznego, świadczenie usług serwisowych, a także tworzenie i utrzymywanie serwisów internetowych.

Doradzamy podmiotom w zakresie wyboru najbardziej efektywnych rozwiązań w celu zabezpieczenia ich praw do stworzonych programów i gier komputerowych oraz różnego rodzaju aplikacji mobilnych.

Usługi
Oferujemy:
przygotowanie, negocjowanie oraz opiniowanie umów zawieranych w branży IT+


opracowanie dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych+

Ochrona danych osobowych jest zagadnieniem o szczególnym znaczeniu w branży IT. Dlatego dla naszych Klientów opracowujemy dokumenty takie jak polityka bezpieczeństwa, instrukcja zarządzania systemem informatycznym oraz umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.


doradztwo w zakresie praw autorskich+

Na bieżąco doradzamy naszym Klientom w zakresie wyboru najbardziej efektywnych rozwiązań w celu zabezpieczenia ich praw do stworzonych programów i gier komputerowych oraz różnego rodzaju aplikacji mobilnych.


kompleksową obsługę Klientów prowadzących sklepy i portale internetowe+

Nasza usługa obejmuje m.in. przygotowanie oraz opiniowanie regulaminów, klauzul i oświadczeń wymaganych przepisami prawa,


pomoc prawną i reprezentację w postępowaniach o rejestrację i ochronę domen internetowych+


sporządzanie opinii prawnych i bieżące konsultacje+

W sferze zainteresowań naszych Klientów z tej branży leżą prawo własności intelektualnej i ochrony konkurencji, prawo prasowe, prawo reklamy czy dóbr osobistych, a także ochrona danych osobowych. Oferujemy im pomoc prawną w zakresie wyboru i opracowania procedur i środków prawnych zabezpieczenia własności intelektualnej oraz informacji i rozwiązań objętych tajemnicą przedsiębiorstwa oraz przeprowadzamy dla nich audyty z zakresu praw własności przemysłowej, konkurencji, domen, prawa autorskiego, praw pokrewnych czy dóbr osobistych.


reprezentację w postępowaniu sądowym, w tym w postępowaniu sądowym z tytułu naruszenia praw własności przemysłowej, prawa autorskiego i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji+


Zespół zajmujący się specjalizacją:

Joanna Skrzeczkowska
radca prawny
Patrycja Callaghan
radca prawny
Weronika Miler
aplikant adwokacki