Branża budowlana

Opis branży

Od lat jesteśmy doradcami przedsiębiorców z szeroko rozumianej branży budowlanej. Zapewniając pomoc prawną indywidualnym inwestorom, przedsiębiorcom i podmiotom publicznym, doradzaliśmy przy realizowanych przez nich inwestycjach o różnych rozmiarach, funkcjach i charakterystyce. Braliśmy udział w realizacji dużych projektów infrastrukturalnych z zakresu m.in. gospodarki wodno-ściekowej, gospodarowania odpadami, infrastruktury drogowej, górniczej

i przesyłowej, obiektów przemysłowych oraz przedsięwzięć deweloperskich. Mamy bogate doświadczenie w doradztwie przy realizacjach i komercjalizacji obiektów handlowych oraz biurowych. Z sukcesem reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach i sporach związanych z przedsięwzięciami i kontraktami budowlanymi.

Usługi
Oferujemy:
Kompleksowe doradztwo prawne dla wszelkich podmiotów biorących udział w przygotowaniu, realizacji i rozliczeniu inwestycji budowlanych+


Pomoc prawną przy sporządzaniu i negocjowaniu umów pomiędzy uczestnikami procesu inwestycyjnego, dostawcami materiałów i usług oraz instytucjami finansującymi+

Doradzając naszym Klientom w tym zakresie, zawsze mamy na uwadze optymalizację rozwiązań kontraktowych. Opracowujemy warunki kontraktowe i wspieramy negocjacje dotyczące umów opartych na wzorach FIDIC.


Doradztwo przy wyborze wykonawców umowy o roboty budowlane lub przygotowywaniu postępowań o udzielenie zamówienia na roboty budowlane w trybie zamówień publicznych lub projektów finansowych ze środków europejskich+


Kompleksowe doradztwo prawne związane z zarządzaniem kontraktami budowlanymi oraz bieżącą obsługę prawną w trakcie realizacji inwestycji+

Ściśle współpracujemy z kadrą zarządzającą budowami i prowadzimy dla niej szkolenia. Opiniujemy zdarzenia wpływające na odpowiedzialność uczestników procesu inwestycyjnego i dbamy o ich należyte dokumentowanie, w tym między innymi, opiniujemy i nadzorujemy relacje z podwykonawcami.


Reprezentację projektantów, inwestorów i wykonawców w postępowaniach administracyjnych i sądowych dotyczących inwestycji budowlanych, między innymi dotyczących uzyskania wymaganych pozwoleń, uzgodnień i decyzji administracyjnych+


Pełną obsługę prawną w sporach pomiędzy uczestnikami inwestycji budowlanych+

Doradzamy wykonawcom i inwestorom w zakresie zgłaszania oraz weryfikacji roszczeń w trakcie wykonywania kontraktów. Reprezentujemy strony przed Komisją Rozjemczą, a także zapewniamy zastępstwo procesowe w ramach sporów sądowych i arbitrażowych w sprawach o roboty budowlane, ze szczególnym uwzględnieniem sporów w ramach warunków kontraktowych FIDIC.


Zespół zajmujący się specjalizacją:

Michał Zachorski
radca prawny
Adam Bieniek
radca prawny
Agata Chodkowska
radca prawny
Jakub Kobyliński
radca prawny
Piotr Folgier
radca prawny
Mateusz Gawryś
radca prawny
Marcin Krajnik
radca prawny
Lidia Mucha
aplikant radcowski
Sylwia Kalinowska
aplikant radcowski