Sektor Zbrojeniowy

Opis branży

Przedsiębiorcy działający na rynku produkcji i obrotu uzbrojeniem i sprzętem wojskowym wpisywać muszą swoje działania w ramy szczególnych regulacji prawnych dotyczących przemysłu obronnego. Obsługa prawna tej branży powinna służyć efektywnemu i bezpiecznemu wykonywaniu założeń biznesowych. Oferując pomoc prawną sektorowi zbrojeniowemu, oddajemy do dyspozycji naszych Klientów specjalistyczną wiedzę i doświadczenie, zdobyte w obszarze

m.in. kontraktowania produkcji i dostaw materiałów wybuchowych i amunicji, zabezpieczenia praw własności przemysłowej, praw autorskich i know-how, doradztwa w zakresie funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa w sektorze zbrojeniowym. Wspieramy Klientów w tworzeniu zasad współpracy w zakresie dystrybucji broni i amunicji, z uwzględnieniem aspektów prawa międzynarodowego.

Usługi
Oferujemy:
Doradztwo w zakresie funkcjonowania podmiotu przemysłu zbrojeniowego+

Udzielamy pomocy prawnej w zakresie działalności przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem wymogów rynku obronnego (obowiązki regulacyjne dotyczące obrotu i wytwarzania materiałów wybuchowych, broni, amunicji, utrzymanie mocy produkcyjnej). Wspieramy w prawidłowej realizacji współpracy podmiotów działających na polskim i zagranicznym rynku zbrojeniowym, poprzez tworzenie lub weryfikowanie oraz negocjowanie umów np. dostawy, serwisowych, w zakresie CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design - Zapobieganie przestępczości przez kształtowanie przestrzeni).


Konsultacje związane z systemem compliance+

Oceniamy procedury działania przedsiębiorstwa w oparciu o obowiązujące normy prawne odnoszące się do działalności sektora zbrojeniowego oraz wewnętrze regulacje danego podmiotu. W szczególności, dokonujemy analizy prawidłowości ochrony danych osobowych, zasad zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa, zapisów regulaminów i wytycznych w sferze prawa pracy. Doradzamy w zakresie stosowania nowo wprowadzanych oraz obowiązujących przepisów prawa i standardów rynkowych.


Zabezpieczanie praw własności przemysłowej, praw autorskich+

Opracowujemy zasady zachowania lub pozyskania praw własności przemysłowej, autorskich, w ramach zdobywania przez naszych Klientów nowych rynków zbytu dla produktów zbrojeniowych czy w ramach modernizacji technologii produkcji broni, amunicji i sprzętu wojskowego. Sporządzamy, negocjujemy i modyfikujemy umowy licencyjne, uczestniczymy z głosem doradczym w transferach know-how.


Wsparcie w zakresie spraw korporacyjnych+

Oceniamy, weryfikujemy i współtworzymy dokumentację zarządczą. W sytuacji prowadzenia działalności pod kontrolą Skarbu Państwa, doradzamy z uwzględnieniem uwarunkowań szczególnego ładu korporacyjnego. Analizujemy planowane zmiany podmiotowe przedsiębiorstwa, wskazując narzędzia do ich realizacji i ryzyka biznesowe.


Zespół zajmujący się specjalizacją:

Dagmara Fabiszak
radca prawny
Piotr Folgier
radca prawny