Branża farmaceutyczna

Opis branży

W dzisiejszych czasach przedsiębiorstwa farmaceutyczne muszą mierzyć się z mnóstwem wyzwań natury prawnej. Wystarczy wskazać na coraz częste spory dotyczące praw własności intelektualnej, ciągle zmieniające się przepisy europejskie, krajowe oraz wydawane do nich akty wykonawcze,

wyśrubowane wymagania związane z prowadzeniem handlu produktami leczniczymi, w aspekcie hurtowym jak i detalicznym. W Polsce ciągle aktualny pozostaje też problem cen i dostępności leków.

Usługi
Oferujemy:
Przygotowanie oraz negocjowanie umów z zakresu dostawy produktów farmaceutycznych+

Wypracowanie odpowiedniego kompromisu w ramach zawieranych umów z zakresu współpracy farmaceutycznej zwykle jest niezbędnym etapem dla wdrożenia właściwego modelu wieloletniej i satysfakcjonującej współpracy. Kancelaria służy pomocą nie tylko przy formułowaniu umów, ale także przy dalszej negocjacji zaproponowanych warunków.


Przygotowywanie odpowiedzi na pisma i wezwania od organów Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej+

Umiejętne odpieranie zarzutów, które w ramach prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności, mogą być stawiane przez inspektorów farmaceutycznych, jest elementem szczególnie pożądanym przy zapewnieniu ciągłości prowadzenia działalności gospodarczej.


Opinie w zakresie zgodności reklamy z przepisami prawa farmaceutycznego+

Reklama w prawie farmaceutycznym jest problemem skomplikowanym, wielowątkowym, okraszonym bogatym orzecznictwem sądowym. Nasza Kancelaria posiada w tym zakresie unikalne na rynku doświadczenie. Doradzamy naszym Klientom również w zakresie tworzenia kampanii reklamowych, skierowanych zarówno do profesjonalistów z dziedziny farmacji i medycyny, jak i do publicznej wiadomości.


Wsparcie w procesie uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie apteki oraz hurtowni farmaceutycznej+

Zarówno przedsiębiorcy, którzy zamierzają prowadzić aptekę jak i ci, który chcą zajmować się obrotem hurtowym, muszą zmierzyć się z szeregiem wyzwań natury prawnej jak i faktycznej. Nasza pomoc umożliwi przeprowadzenie tego procesu możliwie szybko i skutecznie.


Sporządzanie skarg na decyzje właściwych organów zarówno do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego jak i do Naczelnego Sądu Administracyjnego+

W branży farmaceutycznej spory sądowe są ewentualnością, którą należy brać pod uwagę. Posiadanie profesjonalnego pełnomocnika reprezentującego interesy Klienta na sali sądowej jest nieocenioną wartością, mogącą niezaprzeczalnie przesądzić o wyroku.


Zespół zajmujący się specjalizacją:

Emilia Florek
radca prawny
Magdalena Błaszczyk
radca prawny
Marta Bednarek
adwokat